• bestellingen voor 12:00 worden binnen 24uur verzonden.
  • prijzen zijn inclusief verzendkosten

Privacy en cookie verklaring

Keurmerk webwinkel

2 december 2021


Uw privacy is voor SOSLabels van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante
wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
voor onze doeleinden;
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
mocht toestemming verplicht zijn;
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
persoonsgegevens voor ons verwerken;
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf SOSLabels allemaal doen met
informatie die wij over u te weten komen.


Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met
SOSLabels.


Uw account

Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw:


• E-mailadres


Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot u het account
opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij
het bedrijf en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:


• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens


Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in
verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw:


• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres


Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.


Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:


• Via social media


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de
afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd
geanonimiseerd .
In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.


Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen

opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u
ons weer bezoekt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons
bedrijf werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies
doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:


• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen aan u door te geven.


Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:


• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
• Intrekken van toestemming;
• Een bepaalde verwerking beperken;
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

 


Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail
sturen naar info@SOSLabels.nl Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit
verder met u.


Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ook kunt u gebruik maken van het ODR-platform, dit is een platform voor onlinegeschillenbeslechting


Contactgegevens

SOSLabels
Weegbreestraat, 239
3765XG Soest
E-mailadres: info@SOSLabels.nl
Telefoon: 0644401641


KvK nummer: 83914129